Hva er en betalingsanmerkning?

Hva er definisjonen på en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en økonomisk merknad som gis til skyldner dersom vedkommende har unnlatt å betale et krav, og dette har resultert i en inkassosak med påfølgende rettslige tiltak.

Både utleggstrekk, utleggspant, inkassosaker, gjeldsordninger og en dom hos forliksrådet kan være årsak til at man får en betalingsanmerkning registrert i navnet sitt.

Hvordan er prosessen før man får en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er ikke noe man får over natten. Først må du ha unnlatt å betale en faktura. Da vil du som regel motta betalingspåminnelser, gjerne med et purregebyr. Om heller ikke purringene betales, kan det sendes ut et inkassovarsel.

Etter å ha mottatt et inkassovarsel, vil det som regel ta 14 dager før inkassosaken opprettes. Du får da en betalingsoppfordring med ytterligere 14 dagers betalingsfrist. Betaler du kravet, slipper du at det tas rettslige skritt.

Om betalingsoppfordringen ikke blir betalt, kan rettslige tiltak iverksettes. Det er da vanlig at forliksrådet tar saken, eller namsmannen. Sistnevnte kan blant annet iverksette utleggsforretning og avgjøre at kravet skal dekkes med utleggstrekk eller tvangssalg.

Som regel må inkassoprosessen ha pågått såpass lenge at man har mottatt varsling om at rettslige skritt blir nødvendig, før en betalingsanmerkning registreres. 

Hvem registrerer betalingsanmerkningen, og hvor lenge står den?

Det er et kredittopplysningsbyrå som registrerer anmerkningen i et register, etter anmodning fra namsmannen, inkassobyråer, Statens Innkrevingssentral eller andre.

Eksempler på kredittopplysningsbyråer som registrerer betalingsanmerkninger er EVRY, Bisnode, Experian og Creditsafe.

Så fort kravet betales, varsles kredittopplysningsbyrået, og anmerkningen slettes. Foretar du deg ingenting, kan anmerkningen bli stående i fire år.

Hva er formålet med en betalingsanmerkning?

Informasjonen i registeret til kredittopplysningsbyrået er tilgjengelig for aktører som har løyve til å utføre kredittsjekker. Dette gjøres som regel når betalingsevnen til kunder skal vurderes – for eksempel i forbindelse med en lånesøknad.

Så, hva er en betalingsanmerkning godt for? Anmerkningen vil fungere som et «rødt flagg», og gir utlånere beskjed om at den potensielle låntakeren har ubetalte krav. 

Betalingsanmerkningen kan altså beskytte forbrukere mot å ta opp mer gjeld enn de greier å betjene. I tillegg til dette, vil banker og andre kunne unngå å låne ut penger til noen som ikke gjør opp for seg.

Er det mulig få lån med betalingsanmerkning?

Det er ikke uvanlig at man får avslag på lånesøknader dersom man har en eller flere betalingsanmerkninger, siden utlåner betrakter søkeren som en usikker betaler. 

Du kan likevel oppleve at enkelte banker kan hjelpe deg med lån. Vi snakker da først og fremst om spesialbanker som tilbyr lån med sikkerhet til låntakere med betalingsanmerkninger. Slike lån omtales gjerne som omstartslån.

Med et omstartslån kan man refinansiere de dyre lånene som har medført betalingsanmerkninger. Dermed kan man kvitte seg med disse lånene, og få et nytt og billigere lån å betjene. Da kan man også bli kvitt betalingsanmerkningene.

Du kan lese mer om omstartslån her