Hva er refinansiering? Slik fungerer det i praksis

Når du søker om et omstartslån, er det i praksis det samme som å søke om refinansiering. La oss derfor se nærmere på hva refinansiering betyr. 

Hva er refinansiering, egentlig?

Refinansiering innebærer at man erstatter ett eller flere lån med et nytt lån. Ved hjelp av refinansiering kan du for eksempel betale ned flere dyre smålån (som forbrukslån), og sitte igjen med ett nytt lån med bedre lånevilkår.

Refinansiering kan også bety at man bare øker et eksisterende lån. Dette kan være aktuelt om man har et boliglån med ledig verdi. I denne artikkelen fokuserer vi på refinansieringslån der man erstatter gamle lån med et nytt lån.

Hva er refinansiering uten sikkerhet?

Refinansiering uten sikkerhet innebærer at man får et usikret lån som går til å dekke andre lån. At lånet er uten sikkerhet, betyr mer spesifikt at banken ikke har tatt pant i bolig eller annen eiendom.


Når banken ikke har sikkerhet, vil dette også innebære at utlåner tar en litt høyere risiko. Dette er grunnen til at refinansiering uten sikkerhet som regel er dyrere enn tilsvarende lån med sikkerhet. 

Hva betyr refinansiering med sikkerhet?

Refinansiering med sikkerhet betyr at banken står med pant i låntakers bolig, eller i en bolig som eies av låntakers eventuelle kausjonist.

Juridisk sett betyr dette at banken kan tvangsselge boligen dersom låntaker av en eller annen grunn ikke skulle betale for seg. Den ekstra sikkerheten gir bedre lånevilkår.

Hva er refinansieringslån av typen omstartslån?

Når man søker om refinansieringslån, vil banken alltid gjøre en kredittsjekk for å kontrollere at du er betalingsdyktig. Har du en betalingsanmerkning, vil du som regel få umiddelbart avslag på lånesøknaden din hos de ordinære bankene.

Derfor har enkelte banker lansert det som kalles for omstartslån. Dette er en type refinansieringslån med sikkerhet i bolig, som gis til lånekunder med betalingsanmerkninger. 

En spesialbank vil altså vektlegge litt andre faktorer enn de tradisjonelle bankene, når de skal avgjøre hvorvidt du får lån eller ikke. Du må være betalingsdyktig, men en betalingsanmerkning i seg selv fører ikke til avslag.

Hva betyr refinansiering for deg som låntaker?

Ved å omorganisere gjelden sin gjennom refinansiering, kan man potensielt spare mye penger på lavere kostnader til renter og gebyrer. Når du søker om refinansiering, er det derfor lurt å velge et lån med så lav effektiv rente som mulig.

En annen fordel med refinansiering, er at du i mange tilfeller vil få bedre oversikt over økonomien din. Det kan for eksempel være mer oversiktlig med ett lån (refinansieringslånet), enn 15 dyre smålån.

Når du refinansierer kan du derfor få en bedre privatøkonomi, og du kan bli kvitt gjelden raskere. Er det snakk om et omstartslån, kan du dessuten kvitte deg med betalingsanmerkninger.

  • Lavere kostnader
  • Bedre oversikt over økonomien
  • Bli kvitt betalingsanmerkninger

Hvordan fungerer refinansiering i praksis?

Når man får innvilget et refinansieringslån, vil som regel banken betale ut lånene man ønsker å refinansiere direkte. Dette sikrer at lånet går til avtalt formål, nemlig å få orden på økonomien.

Så snart dine eksisterende lån er betalt, vil du ofte bare ha ett nytt lån å fokusere på. Dette lånet vil så måtte betjenes på lik linje med et hvilket som helst annet lån. Du får en nedbetalingsplan, men kan vanligvis også betale ned lånet raskere om du ønsker det.